News

2019 m. vasario 7 d. UAB Biotechnologinės farmacijos centras „Biotechpharma“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

22 February
2019

Pranešame, kad 2019 m. vasario 7 d. UAB Biotechnologinės farmacijos centras „Biotechpharma“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto „Inovatyvių, mikrobine biosinteze pagrįstų, technologijų kūrimas bei mikrobinės biosintezės MTEP infrastruktūros plėtra“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas pagal  2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” priemonės Nr. J05-LVPA-K “Intelektas LT-2 ” kvietimą Nr. 1. Projekto įgyvendinimui įmonei skirta 9.022.220,10 EUR Europos Sąjungos parama. Projekto vykdymo laikotarpis 2019 m. – 2022 m.

 

Šiuo metu rinkoje yra palanki situacija kurti biopanašius terapinius baltymus ir vystyti jų gamybos technologijas. JAV ir Europoje dalies vaistų inovatorių patentinės apsaugos laikotarpis pasibaigė, dalies baigsis iki 2022 m. Todėl biopanašių terapinių baltymų gamybos technologijų kūrimas yra perspektyvus komerciniu požiūriu. Pagrindinė biofarmacijos rinkos problema yra didelės biotechnologinių vaistų kainos, dėl to jų prieinamumas yra ribotas. Šiuo metu biofarmacijos rinkoje susidarė sąlygos užimti nišinę poziciją – kai dauguma kompanijų orientuojasi į žinduolinių ląstelių producentų produktus (ypač monokloninius antikūnus), pakankamai geros sąlygos susidarė įeiti į mikrobinių produktų rinką (insulinai, interferonai, žmogaus augimo hormonas, granulocitų kolonijas stimuliuojantis faktorius, kai kurie retesni monokloniniai antikūnai, FAB fragmentai ir kt. produktai). Projekto metu „Biotechpharma“ planuoja sukurti modernią mikrobinių produktų MTEP infrastruktūrą, kurioje galėtų tirti, kurti ir vystyti mikrobinių produktų gamybos technologijas. Projekto metu kartu su partneriu – Inovatyvios medicinos centru, planuojama sukurti biopanašaus ilgai veikiančio insulino glargino gamybos technologijos prototipą.

 

 

back to list