News

UAB Biotechnologinės farmacijos centras „Biotechpharma“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto ,,Antros kartos ekspresinės sistemos, pritaikytos IgG1 tipo monokloniniams antikūnams gaminti, kūrimas“ finansavimo ir administravimo sutartį

06 April
2017

Pranešame, kad 2017 m. kovo 8 d. UAB Biotechnologinės farmacijos centras „Biotechpharma“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto ,,Antros kartos ekspresinės sistemos, pritaikytos IgG1 tipo monokloniniams antikūnams gaminti, kūrimas“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas pagal  2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” priemonės Nr. J05-LVPA-K “Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai” kvietimą Nr. 1. Projekto įgyvendinimui įmonei skirta 723.968,31 EUR Europos Sąjungos parama. Projekto vykdymo laikotarpis 2017 m. – 2019 m.

 

Biotechpharma projekto metu planuoja sukurti antros kartos ekspresinę sistemą, skirtą gaminti IgG1 tipo monokloninius terapinius antikūnus. Antros kartos ekspresinė sistema pasižymės mažiausiai 2 kartus didesniu produktyvumu nei šiuo metu rinkoje esančios pirmos kartos ekspresinės sistemos. Projekto metu bus vykdomi taikomieji ląstelių technologijų tyrimai, kurių tikslas – optimizuoti šiuo metu egzistuojančius rekombinantinių monokloninių IgG1 tipo antikūnų gamybos procesus ir kelis kartus padidinti jų produktyvumą. Projekto metu bus tiriami genų pernešimo, ląstelių klonavimo procesai, ląstelių kultivavimo (minėtų procesų metu) sąlygų įtaka galutiniams procesų rezultatams. Vykdant MTEP veiklas, jų atskiri etapai bus skirti tirti ir kurti atskiras technologijas. Galutinis eksperimentinės plėtros etapas leis apjungus visas tarpines procesų inovacijas, realiomis sąlygomis sukurti ir išbandyti antros kartos ekspresinę sistemą IgG1 tipo monokloninio antikūno bandomosios partijos gamyboje ir testavime. Tai leis „Biotechpharma“ plėsti savo produktų ir paslaugų portfelį, sėkmingai komercializuoti savo MTEP rezultatus ir tapti pasauliniu lygiu konkurencinga biofarmacijos kompanija.

 

back to list