News

UAB Biotechnologinės farmacijos centras „Biotechpharma“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto ,,Biopanašių monokloninių antikūnų gamybos technologijų sukūrimas“ finansavimo ir administravimo sutartį

06 April
2017

Pranešame, kad 2017 m. balandžio 5 d. UAB Biotechnologinės farmacijos centras „Biotechpharma“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto ,,Biopanašių monokloninių antikūnų gamybos technologijų sukūrimas“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas pagal  2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” priemonės Nr. J05-LVPA-K “Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai” kvietimą Nr. 1. Projekto įgyvendinimui įmonei skirta 2.224.445,91 EUR Europos Sąjungos parama. Projekto vykdymo laikotarpis 2016 m. – 2018 m.

 

"Biotechpharma" projekto metu planuoja sukurti MTEP infrastruktūrą, skirtą kurti ir vystyti specifinio glikozilinimo profilio monokloninius antikūnus, kurie yra skirti gydyti vėžines ligas. Projekto metu planuojama sukurti iš esmės naują monokloninių antikūnų gamybos technologiją SP2/0 tipo ląstelėse (kurios šiuo metu pasaulyje nėra itin produktyvios). Nauja technologija pasižymės ypač dideliu produktyvumu, lyginant su originalia gamybos technologija. Tai leis gaminti ženkliai didesnius antikūno kiekius,  atpigins jų kainą, sudarys sąlygas per trumpą laiką pagaminti pakankamai didelius jo kiekius, kad toliau plėtoti šio antikūno taikymo indikacijų ir tyrimų vykdymą, bei plėsti antikūno taikymą klinikinėje praktikoje.

Vėlesniais MTEP veiklos etapais, su projekto metu sukurta infrastruktūra, planuojama kurti ir vystyti ir kitų panašios struktūros antikūnų gamybą (antikūnai skirti gydyti kitas vėžines ligas, autoimunines ir neurodegeneracines ligas). Tai leistų įmonei plėsti savo produktų ir paslaugų portfelį, sėkmingai komercializuoti MTEP rezultatus ir tapti konkurencinga pasaulinio lygio biofarmacijos kompanija. 

 

back to list